episodes the soup Gikk 1,3 millioner i underskudd – nå er rådmannen bekymret

BEKYMRET: Konstituert rådmann Ingar Døhlen.

amsterdam to bergen BEKYMRET: Konstituert rådmann Ingar Døhlen. Foto:

hund som hoster Nes kommune fikk et underskudd på 1,3 millioner kroner i fjor. Rådmannen er bekymret.

frases para un difunto DEL

sur beach hotel oman Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på 1,3 millioner, noe som gir et negativt netto driftsresultat på 0,1 prosent av driftsinntektene.

best blind melon album – Dette er under Fylkesmannens anbefalinger om 3 til 5 prosent, samt under vår målsetting for 2017, skriver konstituert rådmann Ingar Døhlen på hanson if only chords.

Fortsatt penger på bok

hdmi signal spec Døhlen uttrykker bekymring på bakgrunn av regnskapsresultatet.

hvordan spille piano – Vi har årlig behov for å avsette midler på disposisjonsfond til framtidige investeringer, men til tross for dårlig resultat i 2017 har vi fremdeles et disposisjonsfond på 184 millioner kroner eller 12,5 prosent av driftsinntektene. Vårt mål er at disposisjonsfondet skal utgjøre 10 prosent.

hvordan bruke surfthechannel Det er flere årsaker til resultatet. Netto finansinntekter/utgifter viser et merforbruk på seks millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak finansutgifter i forbindelse med leasing av Neskollen skole.

gossip girl the grandfather imdb hole card reading Les også: boutique hotel lincoln

kamera video test 2017 har vært et utfordrende år for mange av virksomhetene. Innkjøps- og ansettelsesstoppen fra i fjor høst har ikke hatt ønsket effekt.

climate email hacked Tilskudd til private barnehager ble nesten 20 millioner høyere enn forutsatt i budsjettet. Samlet har oppvekst og utdanning likevel et mindreforbruk på nesten en million.

Stor budsjettsprekk

modern warfare mobilized ds review Helse og velferd har et merforbruk på nesten 26 millioner. Det har vist seg utfordrende å samlokalisere avdelingene i hjemmetjenesten. I tillegg har miljøarbeidertjenesten og tildelingsenheten hatt behov for å kjøpe plasser fra private aktører og fra annen kommune som følge av nye ressurskrevende tjenester.

travel information goa Samfunnsutvikling og kultur har et mindreforbruk på nesten fem millioner, mens stab og støttetjenesten har et merforbruk på nesten fire millioner. Dette skyldes i hovedsak økte pensjonsutgifter for kommunen.

protec military helmet finn petter holter I 2016 fikk Nes kommune et overskudd på 26,5 millioner kroner.

MYE Å SNAKKE OM: Konstituert rådmann Ingar Døhlen sammen med ordfører Grete Sjøli og varaordfører Vivian Wahl.

union jack costume dress MYE Å SNAKKE OM: Konstituert rådmann Ingar Døhlen sammen med ordfører Grete Sjøli og varaordfører Vivian Wahl. Foto:

Artikkeltags