let me down slow chords Vurderer å grave opp deponiet: – Det er snakk om store, store summer

depression after heart surgery Kommunen kartlegger nå de økonomiske og miljømessige konsekvensene av en eventuell masseutskifting av Brånåsen avfallsdeponi. Ifølge ordføreren blir det dyrt.